BÁNH KEM & ĐIỆN HOA TRONG NƯỚC  
 
banhkemsinhnhat.com nhận chuyển phát sản phẩm quà tặng đến tất cả địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu sản phẩm sẽ được thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, phong tục tập quán và đặc thù của từng dịp ý nghĩa của quý khách hàng.
 banhkemsinhnhat.com chấp nhận chuyển phát sản phẩm thông thường từ 6:00 đến 20:00 hàng ngày (Lưu ý: Những yêu cầu giao sản phẩm ngoài giờ có thể được đáp ứng tùy điều kiện cho phép của các bên.)
 
banhkemsinhnhat.com chỉ chấp nhận giao sản phẩm quà tặng khi có đầy đủ thông tin của người gửi và người nhận (Lưu ý: Tất cả các đơn quà tặng phải có số điện thoại của người nhận quà tặng và người gửi quà tặng để tiện liên lạc trước khi chuyển phát quà tặng)
Một số khu vực không chấp nhận chuyển phát sản phẩm quà tặng. Trường hợp này, chúng tôi sẽ báo cho người nhận và thỏa thuận đặt tại một nơi được phép trong khu vực.

 banhkemsinhnhat.com chấp nhận chuyển phát sản phẩm quà tặng tại các nhà ga xe lửa, bến xe, nhà ga sân bay tại Việt nam. (Dịch vụ có thu phí, xin liên hệ để biết trước - Hotline: 0908.319.958)
Trường hợp không đúng địa chỉ giao sản phẩm quà tặng (do người gửi viết và cung cấp sai)
Nhân viên của
  banhkemsinhnhat.com sẽ liên lạc với người nhận (hoặc người gửi) để thỏa thuận về việc chuyển sang địa chỉ phát mới với điều kiện khoảng cách từ địa chỉ phát cũ đến địa chỉ phát mới không xa hơn 10 km.
Nếu tất cả các liên lạc không thực hiện được thì  
banhkemsinhnhat.com sẽ lưu sản phẩm quà tặng trong vòng 08 giờ kể từ thời điểm phát dự kiến để chuyển phát sau khi có thông tin về nơi phát chính xác. Sau thời gian trên, nếu vẫn không có thông tin về địa chỉ phát chính xác, đơn hàng coi như được hủy bỏ (trường hợp phiếu giao sản phẩm không có ký nhận, quý khách không được hoàn tiền)
Trường hợp không có người nhận sản phẩm quà tặng:
=> Trường hợp không có người nhận tại địa chỉ phát, đơn hàng coi như hủy bỏ. (trường hợp phiếu giao sản phẩm không có ký nhận, quý khách không được hoàn tiền)
Trường hợp người nhận sản phẩm quà tặng đi vắng
=> Trường hợp người nhận đi vắng trong thời điểm phát điện quà tặng
  banhkemsinhnhat.com sẽ:
Giao cho người thân, bạn bè trong nhà/phòng/công ty nhờ chuyển lại (trường hợp này người ký nhận sẽ là người nhận thay).
Trường hợp người nhận từ chối nhận sản phẩm quà tặng
=> Trường hợp người nhận từ chối nhận sản phẩm quà tặng được xem như hủy bỏ. (trường hợp phiếu giao quà tặng không có ký nhận, quý khách không được hoàn tiền)
=> Trường hợp người nhận là người quan trọng/trong phòng cách ly điều trị, sản phẩm sẽ được chuyển phát thông qua thư ký/bảo vệ/thân nhân…(trường hợp này người ký nhận sẽ là người nhận thay)
                                                     = = = &&& = = =

Trân trọng!